Incripció

Historial de Presidents

Un grapat d'anys ficant il.lusió per mantindre-la gran

Anys
Directius
Presidents
Vicente Salvador Ferris

1974-75 1975-76
2 anys
Rafael Juan Juan

1976-77
1 any
José Gascón Cot

1977-78
1 any
José Folgado Estellés

1978-79 1979-80 1980-81
3 anys
José Chiral Montoro

1981-82 1982-83 1983-84
3 anys
José Luis Sanchís Bolos

1984-85
1 any
José Luis García López

1985-86
1 any
Aurelio Morales Roy

1986-87
1 any
José Nicolás Martínez Mateo

1988-89 1989-90 1990-91
3 anys
José Maria Ridaura Brull

1991-92 1992-93
2 anys
Miguel Navarro Quilis

1993-94
1 any
Joaquin Roig Quiles

1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00
6 anys
Mari Carmen Gurrea Estrela

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
5 anys
Javier Martí Pozo

2005-06
1 any
José Manuel Herreras Clemente

2006-07 2007-08
2 anys
Manuel Aradilla Marqés

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
8 anys
José Pastor Gimeno

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
6 anys
Julian Carabantes Javaloyes

2022-23
1 any
Les Nostres Falles
La Nostra Directiva
El Nostres Fallers