La Nostra Historia

Un Gran Orgull

JULIAN CARABANTES JAVALOYES

Introducció

L'Agrupació de Falles del Marítim, al servici de la Festa i de les seues falles, dona peu a congratular-nos, a recordar el passat i a mirar esperançats el futur. Molt a plogut en el món de les falles, i poc nos queda per a poder celebrar el nostre cinquanta Aniversari.

.-PRIMERA ACTA

En Valéncia, a 11 de novembre de 1974 en els locals de l'Ateneu Marítim de Valéncia, es va celebrar una reunió convocada per D. Vicente Salvador i Ferris, per a que al marge de la citada solicitut era més necessària l'unió de les falles per a afrontar en colectivitat els múltiples problemes, aixina com fomentar la seua amistat i tractar de conseguir ventages econòmiques. A la reunió varen assistir els representants de les següents comissions de les Falles del Districte Marítim:

1. 31 Illes Canàries-Lo Rat Penat
2. 42 Plaça la Creu-Els Àngeles
3. 49 Barraca-Espadá
4. 70 Vidal de Canyelles-Sánchez Coello
5. 76 Josep Benlliure-Travessera Camps
6. 86 Verge del Sufragi-Verge del Castell
7. 131 Iecla-Cardenal Benlloch
8. 144 Progrés-Travessera Rosari
9. 151 Just Vilar-Mercat del Cabanyal
10. 155 Barraca- Travessera Esglesia del Rosari
11. 179 Ferro-Joan Batiste Perales
12. 181 Barri Beteró
13. 184 Indústria-Sants Just i Pastor
14. 192 Ramiro de Maeztu-Humaniste Furio
15. 225 Rosari-Plaça Calabuig
16. 228 Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells
17. 000 Mercat del Grao
18. 168 Josep Benlliure- Travessera Teatre
19. 128 Mestre Valls-Marí Albesa-Joan Batiste Perales
20. 109 Sant Rafael -Antón Martín
21. 171 Ramón de Rocafull-Comte d´Alacuás
22. 247 Lleons-Poeta Mas i Ros
Durant l'eixercici es varen integrar noves comissions:
23. 123 L´Alguer-Ingenier Rafael Janini
24. 133 Regna-Travessia Campos
25. 178 Illes Canàries-Trafalgar- Samuel Ros
26. 234 Escalant-Ampar Guillèn
27. 112 Avgda. Malvarrosa-Antoni Ponz Cavite
28. 226 Joan Josep Domine-Avgda.del Port
29. 153 Sant Pere-Verge de Vallivana
30. 208 Escalant-Marina
31. 244 José Mª Haro-Poeta Mas i Ros

Les comissions 247 Lleons-Poeta Mas i Ros i 244 José Mª Haro-Poeta Mas i Ros varen causar baixa voluntària en el transcurs de l'eixercici Despuix d'escoltar, comentar i discutir la proposta de D. Vicente Salvador i Ferris es va acordar unànimement el constituir.

L'AGRUPACIÓ DE FALLES DEL DISTRICTE MARÍTIM

.-LA JUNTA COORDINARORA>

PRESIDENT
Vicente Salvador i Ferri Falla Barraca-Travessera Esglesia del Rosari

VICEPRESIDENTS
Juan Mateu i Torres Falla Arquitecte Alfaro-Francesc Cubells
Salvador Gurrea i Torrentí Falla Josep Benlliure-Travessera Camps

SECRETARIS
José E.Belenguer i Martí Falla Josep Benlliure-Travessera Camps
José Chiral i Montoro Falla Barraca-Travessera Esglesia del Rosari

TESORER-CONTADOR
Vicente García i Navarro Falla Ramiro Maeztu-Humaniste Furió

DELEGAT FESTEJOS
Emilio Pérez Antón Falla Rosari Plaça Calabuig

DELEGAT REL.PÚBLIQUES
Juan Pineda Sanchís Falla JosEP Benlliure-Travesera Teatre
Abans les primeres necessitats de l'Agrupació es va acordar la convivència de crear un fondo per a afrontar les primeres despeses que es produïxquen establits de general acorde la quota inicie de 200 pessetes (1,20€), per dret d'inscripció i una quota inicial 100pessetes (9,60€). Es va acordar que dites quotes serien abonades en les juntes generals.

.-ESTATUTS

Considerant-se necessari redactar uns estatuts per els que es rigga l'Agrupació, es va presentar un Esbossos d'anteproyecte dels mateixos, acordant-se que, en la pròxima reunió, es presentarà un davant proyecte d'estatuts més explicite en la finalitat de presentar-ho a l'Agrupació per a la seua redacció definitiva. Es redacten els Primers Estatuts, que, en el ple de Junta Central Fallera, el dia 24 de giner de 1975, rebia i passaven al reglamentari estudi llegal per a la seua posterior aprovació, que va vindre el dia 26 de maig del mateix any.

.-CONFECCIÓ D'UN ESCUT

En el capitule de proposta, es va expondre la necessitat de confeccionar un escut de l'Agrupació, acordant-se que per a junta, es presentaren alguns esbossos per a la confecció del mateix. S'elegix l'Escut de l'Agrupació, entre varis esbossos presentats per distintes comissions, resultant aprovat l'Actual que es va presentar l'Artiste Faller José Carrero i Pont.


.-INSÍGNIA D´OR

Es va acordar per unanimitat i desembroll otorgar la primera insígnia d'or de l'Agrupació al Tinent d'Alcalde del Districte Ilustre Sr. D. Ramón Pascual Lainosa, l'imposició del qual tindria lloc en el primer acte públic que s'organise. Va ser el 21 de giner de 1975, en el Restaurant de la “Pepica” i previ acort unànim de les comissions li va ser imposat la primera insígnia d´Or de l'Agrupació. Molts anys han passat ya. Molts grans fallers/as han dedicat moltes hores dedicació a la festa, molts ya no están entre nosatres, pero ahí queda la seua llabor, difícil i cada volta mes esforçada, per a les seues continuadors, fins a aplegar a l'esplèndida actualitat, gràcies a l'esperit de fraternitat i solidaritat, que es manté en nostres falles, sempre unida, i al permanent sacrifici de les falleres i fallers que assumixen, cada any, la responsabilitat de mantindre i enaltir el prestigi de la més gran Agrupació Fallera de Valéncia